Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

vase_sidlo:objednavka_sidlo_objednat_balicek_sidlo [17.03.2011 11:54]
Martina Bláhová vytvořeno
vase_sidlo:objednavka_sidlo_objednat_balicek_sidlo [17.03.2011 11:55] (aktuální)
Martina Bláhová
Řádek 5: Řádek 5:
**Důležitým aspektem u datových schránek** (stejně jako u listovní zásilky) je tzv. fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Datové schránky je proto třeba kontrolovat stále. **Důležitým aspektem u datových schránek** (stejně jako u listovní zásilky) je tzv. fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Datové schránky je proto třeba kontrolovat stále.
-V této souvislosti bychom Vám rádi nabídli **novou službu VKB tzv. administraci datové schránky**. Na základě zplnomocnění se budeme starat o provoz Vaší datové schránky. Kontrola datové schránky probíhá denně a Vy si můžete zvolit způsob upozornění na příchozí dokumenty (emailem nebo SMS zprávou). Pro zahraniční klienty nabízíme také překlad zpráv z datové schránky do příslušného cizího jazyka. V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte na info@virtualnikancelarbrno.cz. +V této souvislosti bychom Vám rádi nabídli **novou službu VKB tzv. administraci datové schránky**. Na základě zplnomocnění se budeme starat o provoz Vaší datové schránky. Kontrola datové schránky probíhá denně a Vy si můžete zvolit způsob upozornění na příchozí dokumenty (emailem nebo SMS zprávou). Pro zahraniční klienty nabízíme také překlad zpráv z datové schránky do příslušného cizího jazyka. V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte na [[info@virtualnikancelarbrno.cz]].

Virtuální kancelář Brno, Olomoucká 80, Brno 618 00
mobil: (+420) 733 737 846, tel.: (+420) 548 226 549
www.virtualnikancelar.cz, info@virtualnikancelarbrno.cz

Motto - Vaše sídlo na dobré adrese!
Web & Design by Persona Studio, info@personastudio.cz
© 2010, Dring Consulting s.r.o., Všechna práva vyhrazena.


Nabízíme poskytnutí obchodní adresy, pronájem pracovního místa, pronájem konferenční místnosti, pronájem zasedací místnosti. virtuální kancelář, služby osobní asistenky

[ Zobrazit stránku Aktuality]